Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tạm biệt mùa thu...Ta tạm biệt mùa thu
Mùa thu cũng chừng bối rối
Tháng mười một đi qua rất vội
Chưa kịp save đủ một câu chàoNgày mai
Cả lời nói chưa trao
Cả giận hờn, cả yêu thương, trắc trở
Cả tiếng lách cách bồi hồi cũng im nhịp gõ
Tháng mười hai như một kẻ vô tình…
Ngày mai..
có chút lặng thinh
Đứng bên thềm nhà, nhạt nắng


Ta tạm biệt mùa thu
Gửi lại cái nhìn nín lặng
Cuối mùa rồi…
Đã hết một mùa thu...