Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Sinh nhật muộn...
Ta
đi hết một phần đời giông tố
Mới  biết thèm
cái se sắt heo may

đi hết biết bao mùa thiếu nữ
Mới  thầm thương
xao xác mảnh trăng gầy


Tháng tư đắng
bỗng thèm viên kẹo ngọt
Vạt nắng vàng
nằm khắc khoải chờ mưa
Trăm mơ ước..khi chạm gần cái chết
Mới  tiếc thương phút gầy guộc giao mùa.


Mới hiểu hết những ngày chưa hiểu hết
Mới giật mình khi chạm chút bâng quơ
Mới ngoảnh lại tìm những ngày đã cũ
Mới chừng ta chưa biết lớn bao giờ…..


Tháng tư
nhớ một cơn mưa xa ngái
Một góc đường
chao chác sắc phượng phai
Ta đi hết một phần đời giông tố
Mới điềm nhiên
buông một giấc mộng dài....

4 nhận xét: